Ankieta po szkoleniu

ANKIETA

Dziękujemy Wam za mile spędzony czas oraz za pilną 🙂 naukę na naszych szkoleniach.
Prosimy o wypełnienie ankiety, zbierającej istotne  informacje dotyczące naszego szkolenia, w jakim
właśnie wzięłaś udział. Przekazane przez Ciebie odpowiedzi stanowić będą dane źródłowe niezbędne dla
oceny efektywności szkoleń prowadzonych przez naszą Agencję. Prosimy o odpowiedzi na wszystkie pytania.

Prosimy o zaznaczenie w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami (ocena od 1 do 5).

„1” – Jestem niezadowolona, „5” –  jestem bardzo zadowolona

 

1. Miejsce szkolenia ( sala, hotel, jedzenie, przerwy kawowe) Czy było odpowiednie? (1...5)

2. Czy czas trwania szkolenia i godziny były dla Ciebie odpowiednie? (1...5)

3. Czy zdobyta przez Ciebie wiedza na naszym szkoleniu wydaje Ci się użyteczna? (1...5)

4. Czy poruszane na naszym szkoleniu tematy były dla Ciebie ciekawe? (1...5)

5. Czy prowadzący szkolenie w sposób przystępny dla Ciebie przekazali Ci wiedzę? (1...5)

6. Jaka jest końcowa ogólna ocena szkolenia przez Ciebie (1...5):

7. Napisz proszę w kilku zdaniach co sądzisz na temat naszego szkolenia

Imię i nazwisko (wymagane)


Dziękujemy 🙂